Víkend modlitieb

Pozývame Vás, aby ste sa pridali k Svetovému víkendu modlitieb v termíne 4. – 5. júna 2022, počas ktorého sa ľudia na celom svete budú prihovárať za deti v ohrození. Prosíme Vás, aby ste počas tohto víkendu zorganizovali špeciálne modlitebné stretnutie – ako rodina, skupina detí alebo dospelých v cirkevných spoločenstvách

Pripravili sme pre brožurku na tému „Keď sme spolu, sme vo viere silnejší“. Jeho cieľom je povzbudiť nás k spolupráci, aby sme boli silnejší vo viere.

Pred niekoľkými rokmi sme mali víziu povzbudiť 1000 detí a dospelých zo Slovenska, aby sa modlili počas Svetového víkendu modlitieb. Mnohé školy, kluby, cirkvi a spoločenstvá sa pridali a tento cieľ sme splnili. Aj tento rok chceme motivovať čo najviac detí a dospelých, aby sa pridali k modlitbám, tešime sa, že s nova možeme sa stretávať osobne v skupinách.

Pridať sa môžete daný víkend alebo v piatok pred ním rôznymi modlitebnými aktivitami – spoločnou modlitbou, chválami, stretnutím, na Sv. omši, či Bohoslužbe. Môžete si tiež vymyslieť vlastný kreatívny spôsob ako sa modliť. Jedinou podmienkou je modlitba za deti v ohrození.

Modlime sa za mier, ubytovanie, stravu, lieky a ďalšie potrebné veci pre ľudí z Ukrajiny. Mnohí z nás sú priamo zapojení do praktickej pomoci, ubytovávame matky s deťmi, darovávame peniaze, jedlo, oblečenie a iné nevyhnutné potreby. Naše deti chodia do školy a škôlky, kde majú nových spolužiakov z Ukrajiny.

Ak máte záujem o viac informácií a brožúrku a sprievodny list, nájdete ich tu:

Informácie

Zároveň Vás prosíme, aby ste nám po stretnutí napísali e-mail na dolu uvedenú adresu a dali nám vedieť, koľko detí a koľko dospelých sa modlilo. Napíšte nám, za čo ste sa modlili alebo čo ste počas modlitieb prežili. Vopred ďakujeme za Vašu spätnú väzbu.

 viva.sk@nextra.sk.

Desať dôvodov prečo organizovať svetový víkend modlitieb

1  Pôvod

Viva pred rokmi začínala na modlitbách.

2  Jednota

Všetci sa môžeme modliť bez ohľadu na vierovyznanie. Vplyv skupiny ľudí.

3  Pokora

Pomáha nám podriadiť sa Bohu.

4  Zameranie

Dáva nám širšie povedomie o problematike ohrozených detí.

5  Hybná sila

Môže nám dať energiu a cieľ na nasledujúci rok.
6  Jednoduchý čin

Žiadne vzorce – nekomplikovaný prístup.

7  Požehnanie

Ľudia sa zapoja, urobia záväzok a menia sa.

8  Siete

Modlitba môže vytvoriť a rozšíriť siete.

9  Uvoľnenie

Nechajte deti, aby nás viedli!

10  Mobilizovať, inšpirovať, pripraviť

Konať v súlade s tým, čo počujeme od Boha.