Čo je Viva Network

Kresťania v meste

 Viva Network 

je medzinárodná sieť založená s cieľom spájať kresťanov a kresťanské organizácie, ktoré pracujú s deťmi v ohrození.

Viva Network Slovensko

Viva Network Slovensko spája kresťanov, ktorí pracujú s deťmi v ohrození vďaka rôznym tématickým fóram a spoločným akciám, akou je napríklad aj každoročná konferencia Viva Network. Pomáha pri preskúmavaní potreby nových projektov a ich zakladaní.

Viva Network je kresťanská mimovládna organizácia, ktorá bola zaregistrovaná v decembri 1997.

Modlitba a misia sú ústrednými témami našej práce, pracujeme prostredníctvom rôznych cirkví, aby sme zasiahli deti v ohrození. Motivujeme kresťanov k modlitbe, dávaniu a takému životu, aby pomáhali deťom v ohrození. Všetci naši kmeňoví pracovníci sú dobrovoľníci, ktorých podporujú ich priatelia, rodiny a cirkev.

Viva Network International

Viva Network začala v Oxforde vo Veľkej Británii, kde sa nachádza aj naša medzinárodná koordinačná kancelária ICO. Siete boli založené na celom svete. V marci 2002 existujú 4 regionálne centrá: Afrika – Uganda, Ázia – Kuala Lumpur, Latinská Amerika – Costa Rica, Európa – Oxford, Severná Amerika – Oxford a národné siete vo vyše 40 krajinách.

Kompletné info o Viva Network International nájdete na stránke www.viva.org (anglicky).

Pozývame Vás pridať sa k Svetovému víkendu modlitieb za ohrozené deti. Viac informácií tu