Viva Network Slovensko

Cieľom Viva Network Slovensko je zvýšiť efektivitu už existujúcej práce kresťanov a zároveň zmobilizovať a pripraviť nových záujemcov pre prácu s ohrozenými deťmi. Našou snahou je zviditeľniť túto problematiku a vyvolať efektívnu odozvu. Našou cieľovou skupinou sú deti – malé, bezmocné, odkázané na nás dospelých. Deti túžiace po mame, otcovi, deti túžiace po láskavom domove. Mnohé z nich však zriedkakedy zažívajú radosť. Sú to predovšetkým deti z ulice, siroty, rómske deti, deti z detských domovov a zneužívané deti.

Naše činnosti a akcie:

  • Konferencia pre pracovníkov s deťmi v ohrození
  • Letné tábory pre rodiny
  • Návšteva projektov a náhradných rodín za účelom povzbudiť a podporiť ich
  • Vydávame modlitebný kalendár
  • Časopis Connect
  • Organizujeme Svetový deň modlitieb za deti v ohrození
  • Robíme prezentácie v cirkvách, zboroch a modlitebných skupinách o problematike detí v ohrození