Rómske deti a mládež

Rómska komunita na Slovensku rapídne rastie. Rómski rodičia nepochybne milujú svoje deti práve tak ako všetci ostatní rodičia. Zlá ekonomická situácia, alkohol, nezamestnanosť, zlé životné podmienky, negramotnosť alebo nedostatočné vzdelanie často tvoria začarovaný kruh, v ktorom vyrastajú rómske deti.

Uvedené možno efektívne prekonať vzdelávaním, voľnočasovými aktivitami a vyučovaním. Na Slovensku je mnoho kresťanských projektov, v rámci ktorých existujú predškolské programy, programy pomoci s domácimi úlohami, výchove k hygiene a zdraviu či herné aktivity.

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, prímluvné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých nadriadených, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom, Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.

1. Timotejovi 2,1-4

Čhave

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci medzi rómskymi deťmi, môžete se na obrátiť na Viva Network alebo priamo na niektorý z rómskych projektov:

OZ Nádej deťom, Štefan a Jolana Nátheroví so svojím tímom vedú projekt v Banskej Bystrici. www.nadejdetom.sk alebo e-mail: info@oznd.sk

EM Klub Kremnica – adaptácia na rodinný a spoločenský život mladých, najmä rómskych ľudí po ukončení pobytu v detských domovoch, alebo špeciálnych školách internátnych.

Rudolf a Janka Tomoví, tel.č.: 045/ 674 3092, e-mail: skola@szsangykr.edu.sk

Ak už pracujete s rómskymi deťmi alebo s rómskou mládežou, informujte nás o Vašej práci. Ďakujeme.