Podporte našu prácu, aj 2%

Darujte 2% na rozvoj práce s deťmi v ohrození

Tlačivá a informácie na stiahnutie

Cieľom Viva Network Slovensko je zvýšiť efektivitu už existujúcej práce kresťanov a zároveň zmobilizovať a pripraviť nových záujemcov pre prácu s ohrozenými deťmi. Našou snahou je zviditeľniť túto problematiku a vyvolať efektívnu odozvu. Našou cieľovou skupinou sú deti – malé, bezmocné, odkázané na nás dospelých. Deti túžiace po mame, otcovi, deti túžiace po láskavom domove. Mnohé z nich však zriedkakedy zažívajú radosť. Sú to predovšetkým deti z ulice, siroty, rómske deti, deti z detských domovov a zneužívané deti.

Naše činnosti a akcie:

  • Konferencia pre pracovníkov s deťmi v ohrození
  • Letné tábory pre rodiny
  • Návšteva projektov a náhradných rodín za účelom povzbudiť a podporiť ich
  • Vydávame modlitebný kalendár
  • Časopis Connect
  • Organizujeme Svetový deň modlitieb za deti v ohrození
  • Robíme prezentácie v zboroch a modlitebných skupinách o problematike detí v ohrození

Čo treba urobiť:

Ak máte príjem iba od jedného zamestnávateľa, čo znamená, že nepodávate daňové priznanie sám(a):

Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň a potvrdenie o zaplatení dane.

Termín: do 15. februára

Vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane, kde treba uviesť sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ. Minimálna suma je 3,32 EUR. Obidve tlačivá zašlete poštou alebo odnesiete výlučne na daňový úrad, pod ktorý patríte podľa adresy trvalého pobytu.

Termín: do 30. apríla

Ak ste daňovník (osoba fyzická alebo právnická), ktorá podáva daňové priznanie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou daňového priznania. Do vyhlásenia vpíšte všetky dôležité informácie a pošlite poštou, alebo doručte osobne na daňový úrad.

Termín: do 31. marca

Tlačivá a informácie na stiahnutie

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): VIVA Network Slovensko
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31787614
Sídlo: 90021 Svätý Jur, Krajinská cesta 51