Odporúčané linky

Milí priatelia, pripájame linky na niektoré organizácie, s ktorými spolupracujeme. Môžete na ne kliknúť a nájdete si tak ďalšie informácie o práci s deťmi v ohrození.

Viva Network Oxford   medzinárodná organizácia Viva Network

OZ Nádej deťom   pomoc rómskym sociálne neprispôsobivým a sociálne slabým rodinám pri rovnomernom rozvoji osobnosti v telesnej, duševnej i duchovnej oblasti uplatňovaním kresťanských princípov v ich živote.

Úsmev ako dar   … aby každé dieťa malo rodinu

Asociácia náhradných rodín   pomoc pri umiestňovaní detí do náhradných rodín

OZ Otcovo srdce   Občianske združenie Otcove srdce – pomoc opusteným deťom a deťom z detských domovov.

Detská misia   deti sú naša budúcnosť a nastúpia po nás do všetkých oblastí života našej spoločnosti. Mottom služby Detskej misie je: Aká bude naša budúcnosť, závisí od toho, čo vkladáme do detí v súčasnosti.

Návrat   špecializovaná mimovládna organizácia, ktorá od roku 1993 pôsobí výhradne v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS). Návrat poskytuje komplexné odborné služby deťom, ktoré hľadajú rodinu, a ľuďom, ktorí sa ich rozhodli prijať k sebe.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže   medzinárodné mládežnícke centrum