Detské domovy

Deti v ústavnej starostlivosti

Vedeli ste, z viac ako 9000 detí, ktoré žijú v detských domovoch a navštevujú osobitné školy, sú len 1-2 % sirôt? Všetky ostatné deti boli buď zavrhnuté alebo zanedbané. Iba malý počet týchto detí potrebuje takú celodennú starostlivosť, akú by im nemohla venovať ich vlastná rodina doma.

Mnohé z týchto detí čakajú na deň, keď si ich pre nich znovu príde mama. Môžu tak čakať celé svoje detstvo.

Vďaka Bohu, sú aj výnimky. Prečítajte si príbeh malej Ivanky, ktorá si našla nových rodičov.

Niektoré organizácie, napríklad OZ Návrat sa zaoberajú adopciou a náhradnou starostlivosťou, iné kresťanské skupiny po celom Slovensku navštevujú pravidelne detské domovy a trávia s deťmi kvalitne čas, učia ich o Ježišovi, ktorý ich miluje a budujú s nimi vzťahy.

Martina Hargašová, predsedkyňa výkonného výboru Viva Network Slovensko mapuje skupiny, ktoré tieto deti v ústavnej starostlivosti navštevujú. Ak chcete vedieť viac o jej práci môžete zavolať na číslo: 0905 / 355 253. V prípade, že navštevujete detské domovy, budeme radi, ak sa nám v rámci tohoto prieskumu ozvete.

„Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je: Navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni, a seba zachovávať nepoškvrneného svetom.“

Jakub 1:27