Deti v ohrození

V čom je problém?

 • 17 mil. detí zomiera ročne na podvýživu
 • 10 mil. detí je zatiahnutých do sex priemyslu
 • 100 mil. detí žije na ulici
 • 200 mil. detí pracuje

Kto sú ohrozené deti

Medzi ohrozené deti môžeme zaradiť všetky tie deti, ktoré nemajú uspokojené základné potreby: biologické, emocionálne, sociálne. Ako kresťania medzi základné potreby zaraďujeme aj potreby duchovné.

Prečo sú deti tak dôležité

Deti a mládež sú budúcnosťou národa. Práve v čase detstva a dospievania sa najviac formuje osobnosť jednotlivca. Mnohé štúdie dnes potvrdzujú, že najviac ľudí prijíma Krista ako Spasiteľa práve v tomto období. Len malé percento je tých, čo sa rozhodnú pre Boha v počas dospelosti alebo staroby. Je preto veľmi dôležité, aby deti mali vhodné materiálne, emocionálne, ale i duchovné podmienky pre svoj vývoj a dospievanie. V histórii ľudstva bola „stratenou“ tá generácia, ktorá „stratila“ detstvo v dôsledku vojnových konfliktov, chudobe, chorobám, rozbitej alebo nefunkčnej rodine, ale aj kvôli ideológiám a bludným učeniam, ktoré menili myslenie a správanie ľudí v rozpore s Božími zákonmi.

Ohrozené deti vo svete

 • Vojna – deti, ktoré sú obeťami vojnových konfliktov, sú často krát násilne presídlované, zneužívané alebo aj naverbované do armády, trpia hladom, na rôzne choroby, často prídu o jedného, obidvoch rodičov, prípadne aj celú rodinu, obete nášlapných mín apod.
 • Opustené deti v dôsledku choroby napríklad AIDS, Eboly, vojny, hladomoru, deti o ktoré vlastní rodičia z rôznych dôvodov stratili záujem, alebo sa nemôžu o nich starať.
 • Interupcia predstavuje smrť ešte nenarodeného dieťaťa.
 • Mladistvé matky často rieša nechcené tehotenstvo interupciou, prípadne nechajä dieťa v detskom domove.
 • Zneužívané deti, sú tie, ktoré sú zneužívané na prácu v továrňach, plantážach, prostitúciu, pouličnú kriminalitu.
 • Deti závislé na drogách a alkohole
 • Deti trpiace na AIDS a iné ochoroby deti, ktoré stratili svojich rodičov alebo deti, ktoré sú sami pozítívne na vírus HIV alebo trpia v dôsledku inej závažnej choroby
 • Kultúrne, politické a náboženské faktory, ktoré trpia v dôsledku náboženských alebo kultúrnych tradícií, diskriminujú určitú časť detskej populácie podľa určitých kritérií, akými sú napríklad pohlavie, spoločenský pôvod, národnosť, … apod.
 • Sucho a prírodné katastrofy
 • Migrácia ekonomická, z vidieka do miest za prácou, v dôsledku vojny, prináša mnoho existenčných problémov.
 • Rodinné problémy rozvod, násilie v rodine, týranie a zneužívanie dieťaťa.
 • Nedostatočná medicínska starostlivosť
 • Negramotnosť so sebou prináša zárodky budúcich problémov, najmä chudoby.
 • Deti ulice s ktorými si rodičia nevedia dať rady, alebo sa o ne nestarajú.

Ak chcete viac informácií, pozrite si medzinárodnú stránku Viva Network (anglicky).

Ohrozené deti na Slovensku

Možno niektorí budú prekvapení, ale ohrozené deti žiaľ sú aj na Slovensku. Mnohé z doteraz uvedených faktorov sa vyskytujú v rôznej miere aj u nás. Najmä sú to však deti, ktoré sú obeťami domáceho násilia, zneužívané deti, deti z neúplných alebo sociálne slabých rodín, opustené deti z detských domovov, špecifickým problémom sú rómske deti.

V poslednom období tiež narastá počet detí na žijúcich na ulici, závislých na drogách a alkohole, detí, ktoré sú obeťou alebo nástrojom pouličnej kriminality.

Na našich stránkach sa postupne budeme viac venovať jednotlivým faktorom, ktoré ohrozujú deti na Slovensku. Zatiaľ sú na našich stránkach venujeme situácii v detských domovoch, náhradnej rodinnej starostlivosti a rómskym projektom.