Ako pomáha Viva Network?

Na Slovensku pomáhame:

1. modlitbou – hľadaním Božej odpovede na problémy: vydávame pravidelne Modlitebný kalendár s konkrétnymi modlitebnými predmetmi, ktoré dostávame od jednotlivých projektov.

  • každý rok organizujeme Svetový deň modlitieb za ohrozené deti (prvá júnová sobota)

2. spájame organizácie, projekty a jednotlivcov, prostredníctvom:

  • konferencií a školení (pozri viac informácii o májovej konferencii)
  • poskytovaním pomoci a poradenstva pri začatí nových projektov
  • poskytovaním kontaktu na iné subjekty, ktoré sa určitej oblasti venujú prípadne sa na ňu špecializujú (napr. môžeme dať kontakt na OZ Návrat, ktoré sa zameriava na adopciu, profesionálnu a pestúnsku starostlivosť, …apod.).

Pomoc deťom v ohrození

Drahí priatelia, ak už pracujete s ohrozenými deťmi a túžite po spolupráci aj s inými kresťanmi na Slovensku (prípadne i vo svete), prosím, vyplňte a odošlite dotazník na adresu Viva Network Slovensko.

Ak ešte nepracujete s deťmi, ale máte na srdci začať nejaký projekt zameraný na ohrozené deti, alebo chcete nejakou inou formou pomôcť (napr. modlitbou), prípadne sa zúčastniť májovej Konferencie pre pracovníkov s deťmi, prosím, ozvite sa nám.

Ďakujeme.

Pomoc Viva Network vo svete:

Viac informácií (len v angličtine) nájdete na www.viva.org